Close

2017-03-19

Zespół

Kadra Fundacji to zespół specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, prawników) z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

Podejmujemy się działań profilaktycznych, diagnostycznych, interwencyjnych i terapeutycznych.

Stale współpracujemy z kilkudziesięcioma regionalnymi i krajowymi jednostkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi, interwencyjnymi, naukowymi, socjoterapeutycznymi i rehabilitacyjnymi z sektora publicznego, pozarządowego oraz prywatnego. Wieloletnia współpraca w tym zakresie pozwala nam realizować to co dla nas najważniejsze – udzielać kompleksowej pomocy rodzinom z dziećmi, szczególnie tym zagrożonym krzywdzeniem i zaniedbywaniem lub tym, które doznały przemocy w swoim domu rodzinnym.