Close

2017-07-21

Zapytanie ofertowe nr FDC/ZIT/2/2017 – szkolenia dla rodzin zastępczych

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Dzialania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Fundacja „Dziecko w Centrum” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia/szkoleń dla zawodowych/niezawodowych/spokrewnionych rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zapytanie ofertowe nr FDC/ZIT/2/2017 – POBIERZ

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr FDC/ZIT/2/2017 – POBIERZ

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr FDC/ZIT/2/2017 – POBIERZ

Termin składania ofert upływa w dn. 31.07.2017 r.