Close

2017-07-21

Zapytanie ofertowe nr FDC/ZIT/1/2017 – superwizja dla rodzin zastępczych

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Fundacja „Dziecko w Centrum” zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług superwizji grupowej dla zawodowych rodzin zastępczych z Miasta Poznania (grupa pierwsza) oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z Miasta Poznania (grupa druga) w łącznym wymiarze 90 godzin dydaktycznych w okresie od września 2017 r. do października 2019 r., zgodnie z poniższą specyfikacją.

Zapytanie ofertowe nr FDC/ZIT/1/2017 – POBIERZ

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr FDC/ZIT/1/2017 – POBIERZ

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr FDC/ZIT/1/2017 – POBIERZ

 

Termin składania ofert upływa w dn. 31.07.2017 r.