Close

2017-08-07

Wyniki zapytania ofertowego nr FDC/ZIT/1/2017 oraz FDC/ZIT/2/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej świadczenia usług superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – POBIERZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej świadczenia usług na przeprowadzenie szkolenia/szkoleń dla zawodowych/ niezawodowych / spokrewnionych rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – POBIERZ