Close

2017-10-09

Nabór na stanowisko: Asystent (-tka) ds. wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży

Fundacja „Dziecko w Centrum” ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent (-tka) ds. wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży

Współpraca w ramach nieodpłatnych praktyk/wolontariatu.

OFERUJEMY: pakiet szkoleń, rozwój kompetencji społeczno-zawodowych, elastyczne godziny pracy, referencje na zakończenie współpracy, możliwość kontynuacji współpracy w formie odpłatnej w przypadku wolnych stanowisk pracy

PLAKAT INFORMACYJNY –POBIERZ

 

Co będzie Twoim zadaniem?

Umożliwienie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej doświadczenia własnego sukcesu poprzez pomoc w nauce i rozwijanie ich samodzielności.

W projekcie obowiązywać będzie zasada pracy indywidualnej – każda z osób, którą zaprosimy do współpracy będzie miała pod swoją opieką jedno dziecko, z którym będzie spotykać się na 1 godzinę tygodniowo i pracować nad jednym przedmiotem szkolnym w okresie listopad 2017 r. – czerwiec 2018 r. Zajęcia będą odbywać się w domu ucznia, aby dziecko mogło czuć się bezpiecznie i swobodnie.

W celu nawiązania i wzmocnienia bezpiecznej więzi pomiędzy dzieckiem a korepetytorem, w ramach projektu zapewniona zostanie możliwość dodatkowych spotkań w postaci np. wyjścia do kina, do zoo, kawiarni itp.

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

– ukończenia 3/4/5 roku studiów,
– zaangażowania i wysokich walorów moralnych i etycznych oraz motywacji do pracy w środowisku rodzinnym dzieci,
– deklaracji współpracy na okres min. 7 miesięcy (listopad 2017 – czerwiec 2018),
– preferowane będą osoby deklarujące chęć podjęcia w przyszłości pracy na terenie Poznania w ramach instytucji i/lub organizacji działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

 

Co możesz zyskać dołączając do naszego Zespołu?

– doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi/młodzieżą/w pracy w środowisku rodzinnym dzieci w pieczy zastępczej,
– pakiet szkoleń (20 godzin) potwierdzonych otrzymanym certyfikatem oraz indywidualnych konsultacji z zakresu: 1. Rozwoju umiejętności społecznych; 2. Metodyki nauczania; 3. Specyfiki pieczy zastępczej, dzięki którym rozwiniesz swoje kompetencje społeczno-zawodowe,
– elastyczne godziny pracy,
– referencje na zakończenie współpracy,
– możliwość kontynuacji współpracy w formie odpłatnej w przypadku wolnych stanowisk pracy.

 

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: fundacja@dzieckowcentrum.org z dopiskiem: „Asystent (-tka) ds. wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży”

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 

Więcej informacji: Alicja Napierała-Sellmoser – koordynator projektu
Kontakt: alicja.napierala-sellmoser@dzieckowcentrum.org | tel.: 533 120 170

Działanie realizowane w ramach projektu „Klucz do jutra” współfinansowanego ze środków Fundacji EY