Close

2017-03-15

Wolontariat

Co możesz zyskać dołączając do naszego Zespołu?

– doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi/młodzieżą/w pracy w środowisku rodzinnym dzieci w rodzinach biologicznych i pieczy zastępczej,
– pakiet szkoleń potwierdzonych otrzymanym certyfikatem oraz indywidualnych konsultacji dzięki którym rozwiniesz swoje kompetencje społeczno-zawodowe,
– elastyczne godziny pracy,
– referencje na zakończenie współpracy,
– możliwość kontynuacji współpracy w formie odpłatnej w przypadku wolnych stanowisk pracy.

Co oferujemy?

  • bezpłatny wolontariat trwający minimum 2 miesięce
  • przygotowanie do wolontariatu w postaci cyklu szkoleń pt. „Asystent  Dziecka”
  • możliwość zdobycia doświadczenia i sprawdzenia swoich predyspozycji zawodowych
  • stałą superwizję
  • współpracę z młodym i sympatycznym zespołem
  • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu w naszej organizacji
  • możliwość udziału w wybranych, dodatkowych szkoleniach

Czego od Ciebie oczekujemy?

– ukończenia III/IV/V roku studiów
– zaangażowania i wysokich walorów moralnych i etycznych oraz motywacji do pracy w środowisku rodzinnym dzieci,
– deklaracji współpracy na okres minimum 2 miesięcy

Pamiętaj, że wolontariat jest to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres: wolontariat@dzieckowcentrum.org  Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu ustalenia terminu spotkania i omówienia szczegółów współpracy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)