Close

2021-09-17

Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych dla młodzieży w wieku 14-17 lat

W październiku br. Fundacja „Dziecko w Centrum” rozpoczyna kolejną edycję bezpłatnych warsztatów dla młodzieży w wieku 14-17 lat. Charakter psychoedukacyjny i profilaktyczny z elementami wsparcia terapeutycznego ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTATACH:

Prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny ma niebagatelne znaczenie w każdym aspekcie życia, w szczególności w kontekście rozwoju dzieci i młodzieży. Na rozwój społeczny młodych ludzi wpływa wiele czynników, w tym poziom bezpieczeństwa emocjonalnego w relacjach z dorosłymi oraz możliwość interakcji z innymi osobami. Poprzez psychoedukację oraz profilaktykę obszaru funkcjonowania psychicznego pragniemy przekazać nastolatkom narzędzia do budowania satysfakcjonujących relacji z samym sobą oraz z otaczającym światem- co wydaje się szczególnie istotne obecnie, kiedy to rozwojowi młodych ludzi towarzyszy w tle pandemia, znacznie zmieniająca znaną dotychczas rzeczywistość.

Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku 14-17 lat z Poznania, która chciałaby zwiększyć wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej komunikacji interpersonalnej, asertywności, sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów oraz świadomości własnych praw w kontekście relacji z innymi osobami. Uczestnicy warsztatów nauczą się m.in. w jaki sposób radzić sobie z silnymi emocjami, jak wypracować zdrowe schematy rozładowywania napięć (tematy używek i uzależnień) oraz zwiększyć swobodę w kontaktach społecznych, aby móc czerpać z nich radość i poczucie spełnienia.

W szczególności zapraszamy nastolatków, którzy w swojej historii musieli zmierzyć się z tematami: historii uzależnień w rodzinie, przemocy, wykluczenia, osamotnienia oraz innymi doświadczeniami mogącymi zaburzać poczucie bezpieczeństwa i przynależności.

PROGRAM WARSZTATÓW:

BLOK I: JA I RÓWIEŚNICY
TEMATY: Dwie rzeczywistości: wirtualna i realna. Moja rzeczywistość społeczna w czasie pandemii; kształtowanie vs kreowanie tożsamości, role narzucone i obierane, izolacja, poczucie odrzucenia, społeczność internetowa lekiem na lęk społeczny. Sposoby radzenia sobie z lękiem i stresem; destrukcyjne sposoby odreagowywania napięć: używki i inne uzależnienia. Relacje najbliższe- przyjaźnie, związki. Czym jest przyjaźń i związek, jak je pielęgnować, jakie potrzeby zaspokajają; odrzucenie i zranienie, elementarna psychoedukacja seksualna

BLOK II: JA… W RELACJI Z SAMYM SOBĄ
TEMATY: Kim jestem – moja osobowość: refleksja nad własną osobowością, kim jestem dla siebie samego. Moje emocje. Praca z emocjami, uświadamianie i oswajanie się z nimi, panowanie i kontrola, umiejętność przyglądania się swoim emocjom i interpretowania ich. Moje plany, marzenia i lęki czyli Ja w świecie

BLOK III: JA W PROCESIE KOMUNIKACJI
TEMATY: Asertywność i komunikacja- jak mówić o swoich potrzebach i usłyszeć potrzeby innych; jak nawiązywać i utrzymywać relacje oraz budować z innymi satysfakcjonujący dialog. System rodzinny. Obraz własnej rodziny, prawa dziecka, komunikacja w rodzinie, rozwiązywanie konfliktów, różne perspektywy członków rodziny, wyrażanie własnych potrzeb.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
•  Czas trwania cyklu warsztatów: 10 spotkań realizowanych w okresie październik-grudzień 2021 r. (spotkania w środy w godzinach 17.00 – 19:30); 
•  Zajęcia w grupie wiekowej: 14-17 lat, prowadzone w trybie stacjonarnym w centrum Poznania (dokładna lokalizacja podana zostanie osobom zakwalifikowanym do udziału w warsztatach)
•  Liczba uczestników: 8-10 osób
• Rozpoczęcie warsztatów: 06.10.2021 r. *

Rozpoczęcie zajęć poprzedzone będzie konsultacją z rodzicami.

*Terminy i program mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb uczestników biorących udział w warsztatach.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: warsztatydlamlodziezy@fdc.pl
W zgłoszeniu prosimy podać: imię, nazwisko oraz wiek dziecka, a także imię i nazwisko rodzica/ opiekuna dokonującego zgłoszenia wraz z numerem telefonu.

W ramach procesu kwalifikacji dziecka na warsztaty prosimy także o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, znajdującego się TUTAJ

Prowadzący będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (po otrzymaniu zgłoszenia mailowego oraz wypełnionego formularza).

WAŻNE: W związku z pandemią koronawirusa podczas trwania warsztatów uczestników oraz prowadzących warsztaty obowiązywać będą szczególne środki ostrożności. Uczestnicy oraz prowadzący zobowiązani są do zachowania odległości (min. 1,5m) oraz stosowania maseczek zakrywających nos i usta (uczestnicy wyposażają się we własne maseczki). W sali, w której odbywać się będą warsztaty, dostępne będą płyny dezynfekujące, z których uczestnicy i prowadzący są zobowiązani korzystać przed zajęciami, jak i podczas ich trwania. Wytyczne dotyczące stosowania określonych środków ostrożności zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa mogą ulegać zmianie podczas trwania zajęć.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. „BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA” dofinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.