Close

2020-08-28

Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla młodzieży – zapraszamy do udziału!

We wrześniu br. Fundacja „Dziecko w Centrum” rozpoczyna kolejną edycję bezpłatnych warsztatów dla młodzieży w wieku 14-17 lat. Charakter psychoedukacyjny i profilaktyczny z elementami wsparcia terapeutycznego ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego. Warsztaty umiejętności społecznych dedykowane są w szczególności dla dzieci/młodzieży ze środowisk, w których występuje problem przemocy w rodzinie i/lub problem związany z nadużywaniem alkoholu. 

WAŻNE: W związku z pandemią koronawirusa podczas trwania warsztatów uczestników oraz prowadzących warsztaty obowiązywać będą szczególne środki ostrożności. Uczestnicy oraz prowadzący zobowiązani są do zachowania odległości (min. 1,5m) oraz stosowania maseczek zakrywających nos i usta (uczestnicy wyposażają się we własne maseczki). W sali, w której odbywać się będą warsztaty, dostępne będą płyny dezynfekujące, z których uczestnicy i prowadzący są zobowiązani korzystać przed zajęciami, jak i podczas ich trwania.

Z uwagi na sytuację epidemologiczną wytyczne dotyczące stosowania określonych środków ostrożności zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa mogą ulegać zmianie podczas trwania zajęć.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTATACH:

Prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny ma niebagatelne znaczenie w każdym aspekcie życia, w szczególności w kontekście rozwoju dzieci i młodzieży. Na rozwój społeczny młodych ludzi wpływa wiele czynników, w tym poziom bezpieczeństwa emocjonalnego w relacjach z dorosłymi oraz możliwość interakcji z innymi osobami. Poprzez psychoedukację oraz profilaktykę obszaru funkcjonowania psychicznego pragniemy przekazać nastolatkom narzędzia do budowania satysfakcjonujących relacji z samym sobą oraz z otaczającym światem.

Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku 14-17 lat, która chciałaby zwiększyć wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej komunikacji interpersonalnej, asertywności, sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów oraz świadomości własnych praw w kontekście relacji z innymi osobami. Uczestnicy warsztatów nauczą się m.in. w jaki sposób radzić sobie z silnymi emocjami, jak wypracować zdrowe schematy rozładowywania napięć (tematy używek i uzależnień)
oraz zwiększyć swobodę w kontaktach społecznych, aby móc czerpać z nich radość i poczucie spełnienia. W szczególności zapraszamy nastolatków, którzy w swojej historii musieli zmierzyć się z tematami: przemocy, wykluczenia, uzależnienia, osamotnienia, okołorozwodowymi oraz innymi doświadczeniami mogącymi zaburzać poczucie bezpieczeństwa i przynależności.

PROGRAM WARSZTATÓW:

BLOK I: JA I RÓWIEŚNICY

1. Dwie rzeczywistości: wirtualna i realna. Jak się w nich odnaleźć? Świat Internetu i jego reguły, kształtowanie vs kreowanie tożsamości, role narzucone i obierane, izolacja, poczucie odrzucenia, inności przyczyną ucieczki do świata wirtualnego, społeczność internetowa lekiem na lęk społeczny, zagrożenia świata nierzeczywistego.


2. Sposoby radzenia sobie ze stresem 

I. Omówienie destrukcyjnych sposobów odreagowywania napięć.

3. Sposoby radzenia sobie ze stresem 

II. Omówienie destrukcyjnych sposobów odreagowywania napięć: używki i inne uzależnienia. Profilaktyka uzależnień.

4. Relacje najbliższe- przyjaźnie, związki. Czym jest przyjaźń i związek, jak je pielęgnować, jakie potrzeby zaspokajają; odrzucenie i zranienie, elementarna psychoedukacja seksualna.

BLOK II: JA I RODZINA

5. Modele rodziny- co to znaczy być rodziną i jakie funkcje ona pełni? Czym jest rodzina, jak rodzina definiuje nas i kształtuje, współczesne modele rodziny (rozwody i rozstania rodziców, rodziny patchworkowe).


6. Moja rodzina. Obraz własnej rodziny, system rodzinny i role jakie są przypisane każdemu członkowi, konflikty rodzinne, przekaz transgeneracyjny


7. System rodzinny. Prawa dziecka, komunikacja w rodzinie, rozwiązywanie konfliktów, różne perspektywy członków rodziny, wyrażanie własnych potrzeb.

BLOK III: JA

8. Kim jestem – moja osobowość. Refleksja nad własną osobowością, kim jestem dla siebie samego.


9. Moje emocje. Praca z emocjami, uświadamianie i oswajanie się z nimi, panowanie i kontrola, umiejętność przyglądania się swoim emocjom i interpretowania ich.
10. Asertywność i komunikacja- jak mówić o swoich potrzebach i usłyszeć potrzeby innych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:•  Czas trwania cyklu warsztatów: 12 spotkań realizowanych w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. (spotkania w czwartki); 

•  Zajęcia w grupie wiekowej: 14-17 lat

•  Liczba uczestników: 8-10 osób


MIEJSCE:

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań

• Rozpoczęcie warsztatów: 17.09.2020r. lub 24.09.2020r. *(o terminie rodzice zostaną poinformowani telefonicznie). Rozpoczęcie zajęć poprzedzone będzie konsultacją z rodzicami.

*Terminy i program mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb uczestników biorących udział w warsztatach.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: warsztatydlamlodziezy@fdc.pl

W zgłoszeniu prosimy podać: imię,  nazwisko oraz wiek dziecka, a także imię i nazwisko rodzica/ opiekuna dokonującego zgłoszenia wraz z numerem telefonu. Prowadzący będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (po otrzymaniu zgłoszenia mailowego). 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.