Close

2021-02-19

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (22-26 lutego 2021 r.)

W związku z obchodzonym 22 lutego DNIEM OFIAR PRZESTĘPSTW w dniach 22-26 lutego 2021 r. odbędzie się ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W realizację tego przedsięwzięcia włączone są sądy rejonowe, prokuratury, policja oraz podmioty na co dzień niosące pomoc pokrzywdzonym. 

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Organizowana po raz siedemnasty akcja przypominać ma o konieczności ciągłego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w naszym kraju oraz służyć wyznaczaniu kierunków niezbędnych dla poprawiania ich położenia.

W trakcie trwania Tygodnia osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i informacji udzielanych w trakcie dyżurów pełnionych w wyznaczonych punktach w każdym województwie.

Fundacja „Dziecko w Centrum”, prowadząca Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu, włączając się obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, oferuje dodatkowe wsparcie osobom pokrzywdzonym przestępstwem m.in. w postaci dyżurów interdyscyplinarnych, organizowanych w siedzibie Fundacji (ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań):

DYŻURY KURATORÓW RODZINNYCH:

  • 25.02.2021 r. (czwartek), godz. 10.00 – 14.00
  • 27.02.2021 r. (sobota), godz. 10.00 – 14.00

DYŻURY POLICJANTÓW Z KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU:

  • 23.02.2021 r. (wtorek), godz. 10.00 – 14.00
  • 24.02.2021 r. (środa), godz. 10.00 – 14.00
  • 26.02.2021 r. (piątek), godz. 10.00 – 14.00

DYŻUR CZŁONKA MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POZNANIU:

  • 22.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00 – 14.00
  • 27.02.2021 r. (sobota), godz. 10.00 – 18.00

Zachęcamy do wzięcia udziału w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz przekazywanie informacji o tym wydarzeniu wszystkim zainteresowanym podmiotom, a przede wszystkim osobom mogącym takiego wsparcia potrzebować.

Więcej informacji dot. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem dostępnych jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem2

Jednocześnie przypominamy, że oprócz ww. wsparcia, osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe skorzystać mogą ze stałej oferty Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu. Kompleksowa oferta Ośrodka obejmuje m.in.: bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, mediacyjną i psychiatryczną. W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa. 

Specjaliści Ośrodka mieszczącego się przy ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu pełnią dyżury osobiste i telefoniczne (tel.: 539 106 106) od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 20.00.

Więcej informacji o ofercie Ośrodka dostępnych jest na stronie: http://www.pokrzywdzeni.poznan.pl