Close

2017-08-07

SZKOLENIA I SUPERWIZJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH: wrzesień- grudzień 2017 r.

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Dzialania 7.2 Usługi społeczne i  zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Fundacja „Dziecko w Centrum” zaprasza rodziny zastępcze z Miasta Poznania i powiatu poznańskiego do zapoznania się z ofertą szkoleń zaplanowanych na okres wrzesień – grudzień 2017 r.

SZKOLENIA I SUPERWIZJE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z MIASTA POZNANIA:

(aktualizacja z dn. 12.10.2017 r.)

1. Superwizja pracy rodzica zastępczego – dla zawodowych rodzin zastępczych
Cykl 9 spotkań x 4 godz. Terminy spotkań w roku 2017:
– 19.10.2017 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
– 23.11.2017 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
– 14.12.2017 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19
Prowadzenie: dr Magdalena Czub

2. Superwizja pracy rodzica zastępczego – dla pogotowia rodzinnego
Cykl 9 spotkań x 4 godz. Terminy spotkań w roku 2017:
1) 21.09.2017 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
2) 26.10.2017 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
3) 30.11.2017 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19
Prowadzenie: dr Magdalena Czub

3. Szkolenie: Trudności adaptacyjne dziecka w przejściu pod opiekę nowych opiekunów – dla pogotowia rodzinnego
Termin: 20.12.2017 r. (środa), godz. 17.00 – 20.15
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19
Prowadzenie: dr Magdalena Stawicka

4. Szkolenie: Wsparcie dziecka przejawiającego zachowania autoagresywne – dla niezawodowych/spokrewnionych rodzin zastępczych dzieci do lat 12
Termin: 14.10.2017 r. (sobota), godz. 9.00 – 12.15
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19
Prowadzenie: dr Magdalena Stawicka

5. Szkolenie: Wsparcie dziecka przejawiającego zachowania autoagresywne  – dla zawodowych rodzin zastępczych/pogotowia rodzinnego
Termin: 25.11.2017 r. (sobota), godz. 10.00 – 13.15
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19
Prowadzenie: mgr Alicja Data

6. Szkolenie: Niebezpieczeństwa płynące z Internetu – dla niezawodowych/spokrewnionych rodzin zastępczych
Termin: 12.10.2017 r. (czwartek), godz. 16.00 – 19.15
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19
Prowadzenie: mgr Joanna Kęcińska

7. Szkolenie: Niebezpieczeństwa płynące z Internetu – dla zawodowych rodzin zastępczych/pogotowia rodzinnego
Termin: 29.12.2017 r. (piątek), godz. 10.30 – 13.45
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19
Prowadzenie: mgr Joanna Kęcińska

 

SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

1. Szkolenie: Wsparcie dziecka przejawiającego trudności w obszarze przywiązania – dla niezawodowych, zawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych
Termin: 23.09.2017 r. (sobota), godz. 9.00 – 12.15
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19
Prowadzenie: dr Magdalena Stawicka

2. Szkolenie: Zaburzenia dysocjacyjne u dziecka w pieczy zastępczej – wsparcie dziecka po doświadczeniu traumy – dla niezawodowych/zawodowych/spokrewnionych rodzin zastępczych
Termin: 30.09.2017 r. (sobota), godz. 10.00 – 13.15
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19
Prowadzenie: mgr Alicja Data

3. Szkolenie: Niebezpieczeństwa płynące z Internetu – dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych
Termin: 21.10.2017 r. (sobota), godz. 10.00 – 13.15
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19
Prowadzenie: mgr Joanna Kęcińska

Udział w szkoleniach i superwizji jest nieodopłatny. Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniach i/lub superwizji decyduje kolejność zgłoszeń. Realizacja szkoleń i superwizji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby chętne do udziału w szkoleniach i/lub superwizji proszone są o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który jest dostępny  TUTAJ

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Alicja Napierała-Sellmoser   |    tel.: +48 533 120 170   | pn-pt godz. 9.00 – 15.00

alicja.napierala-sellmoser@dzieckowcentrum.org

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W SUPERWIZJI I SZKOLENIACH:

Osoby zainteresowane udziałem w superwizji i/lub szkoleniach proszone są o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych dostępnych TUTAJ i odesłanie skanem na adres: szkolenia@dzieckowcentrum.org (w treści maila proszę wpisać imię i nazwisko oraz wybrany temat i termin szkolenia/superwizji) LUB dostarczenie osobiście do biura Fundacji „Dziecko w Centrum” – Poznań, ul. Zeylanda 9/3 w dn. pn-pt w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 10.00-15.00 (do dokumentów proszę dołączyć informację nt. wybranego tematu i terminu szkolenia/superwizji).

Uczestnictwo w superwizji nie wyklucza uczestnictwa w wybranych szkoleniach. W przypadku wolnych miejsc organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa jednej osoby w więcej niż 1 szkoleniu.

 

ULOTKA INFORMACYJNA Z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ – POBIERZ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!