Close

2017-03-15

Zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych z cyklu pt: „Uczę się, bo kocham” dla rodziców i opiekunów małych dzieci

Cykl „Uczę się, bo kocham”, to spotkania edukacyjne prowadzone w formie warsztatowo-wykładowej, podczas których rodzice/opiekunowie/wychowawcy zdobywają wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka.

Podczas spotkań rodzice dowiedzą się jak prawidłowo komunikować się z dzieckiem, a także jak wypracować domowy systemu norm i zasad bez używania siły. Metody te pozwolą rodzicom sprawować prawidłową opiekę nad pociechami, a dzieciom bezpiecznie poznawać świat zewnętrzny.

Spotkania edukacyjne odbywają się w siedzibie Fundacji, a także klubach dla rodziców, żłobkach i filiach żłobkowych i innych miejscach, które znajdują się jak najbliżej miejsca zamieszkania danych rodzin.

Przykładowe tematy spotkań edukacyjnych i wykładów otwartych:
•    Jak mówić do dziecka by słuchało i jak słuchać, by mówiło?
•    Co to znaczy być dobrym rodzicem i jak radzić sobie z własnymi emocjami?
•    Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?
•    Jak budować prawidłową relację z własnym dzieckiem?
•    Jak budować poczucie wartości dziecka?
•    O dziecięcych atakach złości.
•    Jak uczyć dziecko konsekwencji niewłaściwego zachowania?

Liczba uczestników: 6-8 osób/spotkanie
Czas trwania spotkania: 4 godz. dydaktyczne

Spotkania edukacyjne realizowane są w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny”, współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na temat projektu:
alicja.napierala-sellmoser@dzieckowcentrum.org  |  tel. 605 079 215