Close

2017-10-09

Specjalistyczne seminarium z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem pt. „CHRONIMY DZIECI” – Kościan, 27.10.2017 r.

Fundacja „Dziecko w Centrum” serdecznie zaprasza specjalistów „pierwszego kontaktu” z rodziną, w tym m.in. nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, kadrę poradni psychologiczno-pedagogicznych, kadrę placówek edukacyjnych i opiekuńczych do udziału w specjalistycznym seminarium z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem pt. „CHRONIMY DZIECI”, które odbędzie się w dn. 27 października br. (piątek) o godz. 8.00 – 14.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie (ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan).

Celem seminarium jest wsparcie w działaniu lokalnych specjalistów w sytuacji podejrzenia krzywdzenia i zaniedbywania dziecka, uwrażliwienie na potrzeby dziecka krzywdzonego, wyposażanie w konkretne narzędzia ułatwiające rozpoznawanie krzywdzenia i zaniedbywania oraz wzmocnienie lokalnych systemów ochrony dziecka.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

PROGRAM SEMINARIUM – POBIERZ

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W SEMINARIUM

Aby wziąć udział w seminarium, prosimy o przesłanie maila na adres: szkolenia@dzieckowcentrum.org z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, telefon, nazwa instytucji/organizacji.

Więcej informacji:

Alicja Napierała-Sellmoser – koordynator projektu

Kontakt: alicja.napierala-sellmoser@dzieckowcentrum.org

Organizacja seminarium współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „W RODZINIE SIŁA – specjalistyczne wsparcie wielkopolskich rodzin ukierunkowane na budowanie i wzmocnienie spójności rodziny oraz ochronę dzieci” realizowanego przez Fundację „Dziecko w Centrum”.

ZAPRASZAMY!
Liczba miejsc ograniczona.

 

Finansowanie:

 

 

 

Współpraca: