Close

Celem Fundacji „Dziecko w Centrum” jest inicjowanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działań na rzecz budowania świata przyjaznego dzieciom, w którym wszystkie dzieci otrzymują najlepsze z możliwych warunki startu życiowego, w którym ich bezpieczeństwo i dobro są najważniejsze i gdzie mogą się rozwijać w zdrowiu, pokoju i poszanowaniu własnej godności.

Aktualności

Oferta

Działaj z nami

Kontakt

FUNDACJA „DZIECKO W CENTRUM”

ul. Zeylanda 9/3 | 60-808 Poznań
www.dzieckowcentrum.org | fundacja@dzieckowcentrum.org
www.facebook.com/dzieckowcentrum
KRS: 0000316833 | NIP: 972-119-20-69
NR KONTA: 53 1020 4027 0000 1102 1399 8952


INFOLINIA Fundacji „Dziecko w Centrum”
Konsultacje i porady dla rodziców i opiekunów dzieci oraz dla specjalistów pracujących z rodzinami

Dyżur telefoniczny:
poniedziałek – piątek, godz.: 10.00 – 20.00 | tel.: 888 08 05 08


Udzielanie pomocy interwencyjno-konsultacyjnej dzieciom i ich rodzicom/opiekunom telefonicznie, w formie mailowej oraz osobiście w ramach projektu pn. „BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA”:

poniedziałki, środy, piątki, godz.: 15.00 – 20.00 | soboty, godz.: 10.00 – 20.00

Tel.: 888 08 05 08 | e-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org

Pomoc stacjonarna: ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań


OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W POZNANIU
Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania z oferty Ośrodka oraz o sposobie kontaktu, w tym numery telefonów i godziny dyżurów znajdują się na stronie:
https://www.pokrzywdzeni.poznan.pl/  

Zapraszamy do kontaktu!


Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu (60-808), ul. Zeylanda 9/3 jest administratorem danych osobowych przekazanych jej w ramach realizowanych zadań statutowych. Dane będą wykorzystywane tylko w celach, w których zostały zebrane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Fundację jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), d) bądź f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże czasami niezbędne w celu skorzystania z naszej pomocy bądź usług. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą w szczególności być uprawione instytucje państwowe/samorządowe oraz obsługujące administratora podmioty, tj, zewnętrzna księgowość.

Masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych – skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: iod@dzieckowcentrum.org.