Close

2019-10-15

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu

W dniu 2 października 2019 roku, Fundacja „Dziecko w Centrum” zawarła umowę na powierzenie realizacji zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym w latach 2019-2021.

W prowadzonym przez Fundację Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, zlokalizowanym przy ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu, dostępna jest kompleksowa oferta skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych obejmująca m.in.: bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, mediacyjną i psychiatryczną. W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa. Świadkowie przestępstw mogą skorzystać w Ośrodku z pomocy psychologicznej.

Na terenie województwa wielkopolskiego Fundacja „Dziecko w Centrum” uruchomiła również lokalne punkty, w których znajdą odpowiednią pomoc mieszkańcy powiatu złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, gnieźnieńskiego oraz powiatu poznańskiego:

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Złotowie
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pile
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chodzieży
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wągrowcu
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gnieźnie
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Swarzędzu

DANE TELEADRESOWE OŚRODKA ORAZ LOKALNYCH PUNKTÓW

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W POZNANIU 

ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań

poniedziałek – sobota, godz. 8.00 – 20.00

539 106 106 – dyżury osobiste i telefoniczne specjalisty pierwszego kontaktu
786 160 100 – dyżury telefoniczne w godz. 20.00-08.00 oraz w niedziele i święta

LOKALNE PUNKTY POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Złotowie
  Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów
  poniedziałek: 15.00-19.00
  czwartek: 15.00-19.00
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pile
  ul. Dąbrowskiego 8/801, 64-920 Piła
  poniedziałek: 16.00-20.00
  środa: 16.00-20.00
  sobota: 10.00-14.00
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chodzieży
  ul. Reymonta 12, 64-800 Chodzież
  środa: 15.00-19.00
  czwartek: 15:00-19:00
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wągrowcu
 • ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec
  poniedziałek: 10.00-18.00
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gnieźnie
  Osiedle Orła Białego 20, 62-200 Gniezno
  poniedziałek: 11:00-17:00
  środa: 11.00-17.00
 • Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Swarzędzu
  ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
  środa: 14.30-18:30
  czwartek: 14:30-18:30

OFERTA OKRĘGOWEGO OŚRODKA ORAZ LOKALNYCH PUNKTÓW:

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, takim jak:

• przestępstwo przeciwko rodzinie (np. przemoc domowa, porzucenie, znęcanie się, niealimentacja)
• przestępstwo seksualne (np. zgwałcenie, obcowanie z małoletnim, kazirodztwo)
• przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu
(np. uszkodzenie ciała)
• przestępstwo przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna, handel ludźmi, pozbawienie wolności)
• przestępstwo przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, przywłaszczenie)
• wypadki komunikacyjne

świadkiem lub osobą najbliższą osobie pokrzywdzonej przestępstwem, skontaktuj się z nami.

Każda osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem, świadek przestępstwa oraz osoby im najbliższe uzyskają bezpłatną:
• pomoc prawną – osoby pokrzywdzone przestępstwem
• pomoc mediacyjną – osoby pokrzywdzone przestępstwem
• pomoc psychologiczną – osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie i osoby najbliższe
• pomoc psychiatryczną – osoby pokrzywdzone przestępstwem
wsparcie opiekuna osoby pokrzywdzonej
przestępstwem – osoba pierwszego kontaktu

Oferujemy również pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa, m.in.:
• pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach
dziecięcych oraz kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych
• organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących
kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
• finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań
czynszowych i opłat
• finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
• pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych oraz świadczeń zdrowotnych i lekarstw
• pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia,
środków czystości i higieny osobistej
• finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz
z małoletnim dzieckiem