Close

2020-02-10

Konferencja pn. „Wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem – perspektywa prawna, psychologiczna i społeczna” – POZNAŃ, 18.02.2020 r.

Fundacja „Dziecko w Centrum”, prowadząca Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu, zaprasza do udziału w konferencji pn. „Wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem – perspektywa prawna, psychologiczna i społeczna”, która odbędzie się dnia 18 lutego 2020 r. (wtorek) w godz. 10.00-14.30 w Poznaniu. 

Konferencja organizowana we współpracy z Sądem Okręgowym w Poznaniu, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Departamentem Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,skierowana jest do przedstawicieli instytucji publicznych (m.in. policji, prokuratur, sądów, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, zespołów interdyscyplinarnych) oraz organizacji pozarządowych, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych i zadań statutowych mają kontakt z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.  

Partnerami konferencji są wielkopolskie Okręgowe Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone przez: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich – Ośrodek w Koninie, Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” – Ośrodek w Kaliszu oraz przez Fundację Altum – Ośrodek w Lesznie

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

TERMIN I MIEJSCE:
18 lutego 2020 r. (wtorek), godz. 10.00-14.30
Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

UCZESTNICY:
Przedstawiciele instytucji publicznych (m.in. policji, prokuratur, sądów, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty), zespołów interdyscyplinarnych oraz organizacji pozarządowych, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych mają kontakt z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

PROGRAM KONFERENCJI – wybrane zagadnienia tematyczne:

  • korelacja przepisów prawa karnego i rodzinnego w kontekście udzielania pomocy dziecku, będącemu osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub świadkiem przestępstwa;
  • kurator procesowy dla osoby małoletniej w postępowaniu karnym – nowe przepisy, współpraca ze specjalistami i rodzicami;
  • standardy przesłuchania osób pokrzywdzonych przestępstwami w sprawach o zgwałcenie lub seksualne wykorzystanie; przygotowanie dziecka do przesłuchania w postępowaniu sądowym – sytuacja psychologiczna dziecka jako świadka/osoby pokrzywdzonej, ochrona dziecka w procesie, dobre praktyki;
  • system ochrony osób pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu karnym – środki ochrony i pomocy świadka o statusie zwyczajnym wynikające z ustawy z dnia 28.11.2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka;
  • obowiązek zawiadomienia o przestępstwie; odpowiedzialność prawna specjalisty za niezawiadomienie o przestępstwie.

Szczegółowy program konferencji – POBIERZ

Konferencja organizowana jest w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.