Close

Działania

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu

W dniu 2 października 2019 roku, Fundacja „Dziecko w Centrum” zawarła umowę na powierzenie realizacji zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym w latach 2019-2021. W prowadzonym przez Fundację Okręgowym Ośrodku […]

Read More