Close

serveradmin

Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych dla młodzieży w wieku 14-17 lat

W październiku br. Fundacja „Dziecko w Centrum” rozpoczyna kolejną edycję bezpłatnych warsztatów dla młodzieży w wieku 14-17 lat. Charakter psychoedukacyjny i profilaktyczny z elementami wsparcia terapeutycznego ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego. KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTATACH: Prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny ma niebagatelne znaczenie w […]

Read More

Regulamin płatności

Strona internetowa może udostępniać płatności elektroniczne. Dostępne formy płatności to: a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestrob. Płatności onlinec. Płatności mobilne BLIK Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na […]

Read More

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (22-26 lutego 2021 r.)

W związku z obchodzonym 22 lutego DNIEM OFIAR PRZESTĘPSTW w dniach 22-26 lutego 2021 r. odbędzie się ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W realizację tego przedsięwzięcia włączone są sądy rejonowe, prokuratury, policja oraz podmioty na co dzień niosące pomoc pokrzywdzonym.  Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. […]

Read More

Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla młodzieży – zapraszamy do udziału!

We wrześniu br. Fundacja „Dziecko w Centrum” rozpoczyna kolejną edycję bezpłatnych warsztatów dla młodzieży w wieku 14-17 lat. Charakter psychoedukacyjny i profilaktyczny z elementami wsparcia terapeutycznego ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego. Warsztaty umiejętności społecznych dedykowane są w szczególności dla dzieci/młodzieży ze środowisk, w których występuje […]

Read More

Zapytanie ofertowe nr FDC-OPPP/ BONY_TOWAROWE/ 01.07.2020

Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 1843 t.j.) stosowanych do niniejszego postępowania odpowiednio, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bonów towarowych. Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 1843 t.j.). Niniejsze […]

Read More

Zapytanie ofertowe nr FDC-OPPP/ BONY_ŻYWNOŚCIOWE/ 01.07.2020

 Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 1843 t.j.) stosowanych do niniejszego postępowania, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bonów żywnościowych. Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 1843 t.j.). Niniejsze zamówienie […]

Read More

WAŻNE – przeciwdziałanie COVID-19

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, w celu zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19, rekomendujemy, aby w najbliższych tygodniach korzystać ze wsparcia Fundacji „Dziecko w Centrum” za pomocą środków komunikacji na odległość: – KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE (w tym POMOC PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, PRAWNA) dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów z m. Poznania: • od poniedziałku do soboty […]

Read More

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FDC-OPPP/ BONY_ŻYWNOŚCIOWE/ 20.02.2020

Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 1843 t.j.) stosowanych do niniejszego postępowania, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bonów żywnościowych. Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 1843 t.j.). Niniejsze zamówienie […]

Read More