Close

Pracownik Fundacji

Nabór na stanowisko: Asystent (-tka) ds. wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży

Fundacja „Dziecko w Centrum” ogłasza nabór na stanowisko: Asystent (-tka) ds. wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży Współpraca w ramach nieodpłatnych praktyk/wolontariatu. OFERUJEMY: pakiet szkoleń, rozwój kompetencji społeczno-zawodowych, elastyczne godziny pracy, referencje na zakończenie współpracy, możliwość kontynuacji współpracy w formie odpłatnej w przypadku wolnych stanowisk pracy PLAKAT INFORMACYJNY –POBIERZ   Co będzie Twoim zadaniem? Umożliwienie dzieciom […]

Read More

Specjalistyczne seminarium z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem pt. „CHRONIMY DZIECI” – Kościan, 27.10.2017 r.

Fundacja „Dziecko w Centrum” serdecznie zaprasza specjalistów „pierwszego kontaktu” z rodziną, w tym m.in. nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, kadrę poradni psychologiczno-pedagogicznych, kadrę placówek edukacyjnych i opiekuńczych do udziału w specjalistycznym seminarium z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem pt. „CHRONIMY DZIECI”, które odbędzie się w dn. 27 października br. (piątek) o godz. 8.00 […]

Read More

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR FDC/OPPP/2017-08-18

Szanowni Państwo, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr FDC/OPPP/2017-08-18  z dn. 18 sierpnia  2017 roku na dostawę 950 sztuk bonów żywieniowych o łącznej wartości nabywczej/nominalnej 20.000,00 zł brutto, została wybrana firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości UZASADNIENIE W […]

Read More

ZAPYTANIE OFERTOWE FDC/OPPP/2017-08-18

Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bonów żywieniowych. I. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu, adres rejestracji: Os. Zygmunta Starego 8/6, 60-684 Poznań, KRS: 0000316833, NIP: 972-119-20-69, REGON: 300982198, […]

Read More

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZAPYTANIE O CENĘ – FDC/OPPP/2017-08-04

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Fundacji „Dziecko w Centrum” informujemy, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów żywieniowych (Zapytanie o cenę nr FDC/OPPP/2017-08-04 z dnia 4 sierpnia 2017 roku), zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 5 Ustawy […]

Read More

SZKOLENIA I SUPERWIZJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH: wrzesień- grudzień 2017 r.

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Dzialania 7.2 Usługi społeczne i  zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Fundacja […]

Read More

Wyniki zapytania ofertowego nr FDC/ZIT/1/2017 oraz FDC/ZIT/2/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej świadczenia usług superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – POBIERZ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej świadczenia usług na przeprowadzenie szkolenia/szkoleń dla zawodowych/ niezawodowych / spokrewnionych rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – POBIERZ  

Read More

ZAPYTANIE O CENĘ FDC/OPPP/2017-08-04

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – ZAPYTANIE O CENĘ FDC/OPPP/2017-08-04 Na podstawie odpowiednio stosowanego art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę bonów żywieniowych. I. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu, adres: Os. Zygmunta Starego […]

Read More

Zapytanie ofertowe nr FDC/ZIT/2/2017 – szkolenia dla rodzin zastępczych

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Dzialania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata […]

Read More

Zapytanie ofertowe nr FDC/ZIT/1/2017 – superwizja dla rodzin zastępczych

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata […]

Read More