Close

2017-03-19

Zarząd

Członkowie Zarządu:

  • Marzena Affeldt – prezes Zarządu
  • Małgorzata Zięcik – wiceprezes Zarządu

Rada Fundacji:

  • Marcin Wojciechowski
  • Jolanta Kłos
  • Andrzej Wargacki

Fundacja została w dniu 03.11.2008 r. wpisana do KRS pod nr 0000316833