Close

2017-03-15

Wolontariat

Dobro, które dajemy innym – wraca do nas!
 __________________________________________________________________
 • Jeśli ukończyłeś 16 lat
 • jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć we wszelkich formach pomocy i inicjatywach zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci oraz jego skutkom
 • jeśli chcesz  wspierać dzieci i rodziny wymagające szczególnej opieki i pomocy, pochodzące z grup wysokiego ryzyka, a także pochodzące ze środowisk defaworyzowanych
 • jeśli chcesz chronić prawa i interesy dzieci

– zapraszamy Cię do naszego zespołu wolontariuszy!

Co oferujemy?

 • bezpłatny wolontariat trwający minimum 6 miesięcy
 • przygotowanie do wolontariatu w postaci cyklu szkoleń pt. „Asystent  Dziecka”
 • możliwość zdobycia doświadczenia i sprawdzenia swoich predyspozycji zawodowych
 • stałą superwizję
 • współpracę z młodym i sympatycznym zespołem
 • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu w naszej organizacji
 • możliwość udziału w wybranych, dodatkowych szkoleniach

Pamiętaj, że wolontariat jest to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres: wolontariat@dzieckowcentrum.org  Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu ustalenia terminu spotkania i omówienia szczegółów współpracy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)