Close

2017-03-15

Wolontariat

Dobro, które dajemy innym – wraca do nas!

Jeśli ukończyłeś 16 lat…

Jeśli bliskie Ci jest dobro i bezpieczeństwo dzieci…

Jeśli chcesz pomagać innym…

Jeśli chcesz chronić prawa i interesy dzieci…

Jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć we wszelkich formach pomocy i inicjatywach zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci oraz jego skutkom…

Jeśli chcesz  wspierać dzieci i rodziny wymagające szczególnej opieki i pomocy, pochodzące z grup wysokiego ryzyka, a także pochodzące ze środowisk defaworyzowanych…

 

Zapraszamy Cię do naszego zespołu wolontariuszy.

Co oferujemy?

  • bezpłatny wolontariat trwający minimum 6 miesięcy
  • przygotowanie do wolontariatu w postaci cyklu szkoleń pt. „Asystent Małego Dziecka”
  • możliwość zdobycia doświadczenia i sprawdzenia swoich predyspozycji zawodowych
  • stałą superwizję
  • współpracę z młodym i sympatycznym zespołem
  • zaświadczenie o odbyciu wolontariatu w naszej organizacji
  • możliwość udziału w wybranych, dodatkowych szkoleniach

 

Pamiętaj, że wolontariat jest to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie.

 

Osoba do kontaktu: Iza Sikora

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres: wolontariat@dzieckowcentrum.org  Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu ustalenia terminu spotkania i omówienia szczegółów współpracy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)