Close

2019-08-07

Warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych

Już we wrześniu br. Fundacja „Dziecko w Centrum” uruchamia cykl bezpłatnych warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych. Serdecznie zapraszamy!

Okres średniego dzieciństwa to ważny czas dla kształtowania się przekonań o własnej skuteczności zarówno w myśleniu, działaniu, jak i w relacjach z innymi ludźmi. Rówieśnicy stają się dla dziecka ważnym punktem odniesienia a znalezienie bliskiej osoby – przyjaciela czy grupy rówieśniczej jest niezwykle istotne dla budującego się poczucia tożsamości. Dzieci w tym okresie poszukują akceptacji, chcą mieć poczucie bycia lubianym i docenianym – wszystko to ma znaczenie dla tworzenia się pozytywnego obrazu siebie. Kiedy u dzieci pojawiają się trudności w tworzeniu satysfakcjonujących relacji społecznych, chcemy zrozumieć, co jest tego powodem oraz pomóc dzieciom w tworzeniu relacji, które pozwolą im rozwijać się w poczuciu akceptacji, zrozumienia i pełni radości.

Poprzez warsztatowy charakter zajęć Dzieci będą mogły poszerzyć obszar wiedzy o emocjach – istocie ich przeżywania, nazywania, świadomości stanów emocjonalnych własnych i cudzych. Poznają sposoby i znaczenie kontrolowania własnych stanów emocjonalnych, co pozwoli wspierać je w ćwiczeniu samoregulacji. Dowiedzą się, jakie znaczenie mają te umiejętności dla tworzenia prawidłowych i pozytywnych relacji społecznych. Ćwiczenia prowadzone w grupie będą okazją do trenowania zachowań asertywnych, sprawnej i efektywnej komunikacji interpersonalnej z poszanowaniem osobistych granic i granic innych ludzi. Podczas warsztatów stworzymy przestrzeń do bezpiecznej rozmowy o tym, co dla Dzieci jest ważne – przyjaźniach, zaufaniu, rolach społecznych.

PROGRAM WARSZTATÓW:

I spotkanie – otwierające, integrujące grupę

BLOK I – JA I MOJE EMOCJE

II spotkanie – Świat moich emocjI. Praca z emocjami: uświadamianie i oswajanie się z nimi, panowanie i kontrola, umiejętność przyglądania się swoim emocjom i interpretowania ich.

II spotkanie – Kim jestem- moja osobowość. Refleksja nad własną osobowością, kim ja jestem dla siebie samego, moje marzenia i plany, moje mocne i słabsze strony, jak widzę siebie w otaczającym mnie świecie

IV spotkanie – Komunikacja- „ jak gadać żeby się dogadać”. Jak mówić o swoich potrzebach i usłyszeć potrzeby innych, komunikaty w duchu. Porozumienia bez przemocy, asertywne stawianie swoich granic

BLOK II JA I MÓJ ŚWIAT

V spotkanie – Świat szkoły. Naciski płynące z otoczenia, myśli o sobie i swojej przyszłości wytwarzane pod ich wpływem, jaki chcę być vs jakim chcą mnie widzieć inni, porównywanie siebie z innymi. Moja pozycja w szkole, radzenie sobie ze stresem.

VI spotkanie – Świat rówieśniczy- koleżanki i koledzy. Czym jest przyjaźń, jak budować relacje z innymi, jak respektować granice własne i cudze, umiejętność przeciwstawiania się przemocy rówieśniczej, kwestie zaufania oraz zranienia

VII spotkanie – Świat rodzinny- ja i mój dom. Obraz własnej rodziny, system rodzinny i role jakie są przypisane każdemu członkowi, konflikty rodzinne.

VIII spotkanie – Zakończenie i pożegnanie.

ZGŁOSZENIA:

📞 tel.: 888 08 05 08 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00)
lub ✉️ szkolenia@dzieckowcentrum.org (prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku dziecka, numeru kontaktowego). W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: „Rekrutacja – warsztaty dla dzieci z klas IV-VI”

WIĘCEJ INFORMACJI:

O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje spotkanie rekrutacyjne. Termin zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszenia (przełom sierpnia/września).
Czas trwania cyklu warsztatów: 8 spotkań, raz w tygodniu przez 2h (godziny popołudniowe), realizowanych w okresie wrzesień-grudzień 2019 r.; łącznie 16 godzin dydaktycznych
• Zajęcia w grupie dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych
• Liczba uczestników: 8-12 osób
• Miejsce: Fundacja „Dziecko w Centrum”, ul. Zeylanda 9/3, Poznań
• Rozpoczęcie warsztatów: wrzesień 2019r. (dokładny termin zostanie podany po spotkaniach
konsultacyjnych z rodzicami)

Działanie realizowane w ramach projektu „BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania

ORGANIZATOR:

Fundacja „Dziecko w Centrum”
ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań
e-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org
www.dzieckowcentrum.org
www.facebook.com/dzieckowcentrum