Close

2017-06-01

W RODZINIE SIŁA

Celem projektu pt. „W RODZINIE SIŁA – specjalistyczne wsparcie wielkopolskich rodzin ukierunkowane na budowanie i wzmocnienie spójności rodziny oraz ochronę dzieci” jest wieloaspektowe wsparcie wielkopolskich rodzin w sytuacjach kryzysu, szczególnie spowodowanego przemocą w rodzinie oraz w sytuacjach rodzicielskich trudności opiekuńczo-wychowawczych poprzez udzielanie wieloaspektowego i specjalistycznego wsparcia ukierunkowanego na budowanie i wzmacnianie spójności rodziny oraz ochronę dziecka w rodzinie.

W ramach projektu zaplanowano moduł dotyczący bezpośredniej pracy z rodziną w kryzysie, zagrożoną/dotkniętą przemocą oraz rodziną z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi (poprzez poradnictwo psychologiczne/pedagogiczne, mediacje rodzinne, specjalistyczne konferencje rodzinne, spotkania edukacyjne, a także moduł oddziaływań pośrednich, dotyczący podnoszenia kompetencji specjalistów „pierwszego kontaktu” z rodziną w zakresie ochrony dziecka przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem (poprzez organizację specjalistycznego seminarium).

Oferta pomocy jest dostępna dla każdego mieszkańca Wielkopolski.

Czas realizacji projektu: 1.06.2017- 30.11.2017

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.