Close

2018-02-16

SUPERWIZJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH: marzec – grudzień 2018 r.

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Dzialania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Fundacja „Dziecko w Centrum” zaprasza rodziny zastępcze z Miasta Poznania  do zapoznania się z ofertą superwizji zaplanowanych na okres marzec – grudzień 2018 r.

 SUPERWIZJE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z MIASTA POZNANIA:

(aktualizacja z dn. 1.06.2018 r.)

1. Superwizja pracy rodzica zastępczego – dla zawodowych i niezawodowych/spokrewnionych rodzin zastępczych
Terminy spotkań w roku 2018:
– 15.03.2018 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
– 10.05.2018 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
– 4.10.2018 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19, II piętro, sala nr 12
Prowadzenie: dr Magdalena Czub

2. Superwizja pracy rodzica zastępczego – dla pogotowia rodzinnego
Terminy spotkań w roku 2018:
– 29.03.2018 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
– 30.08.2018 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00 (zmiana terminu w związku z odwołaniem superwizji w dn. 24.05.2018 r.)
– 18.10.2018 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19, II piętro, sala nr 12
Prowadzenie: dr Magdalena Czub

 

SUPERWIZJE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z POWIATU POZNAŃSKIEGO:

(aktualizacja z dn. 09.05.2018 r.)

1. Superwizja pracy rodzica zastępczego – zawodowych/niezawodowych/spokrewnionych rodzin zastępczych:
– 21.06.2018 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
– 27.09.2018 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
– 8.11.2018 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19, II piętro, sala nr 12
Prowadzenie: dr Magdalena Czub

2. Superwizja pracy rodzica zastępczego – dla pogotowia rodzinnego:
– 25.09.2018 r. (wtorek), godz. 9.30-13.30
– 6.10.2018 r. (sobota), godz. 9.00-13.00
– 20.11.2018 r. (wtorek), godz. 9.30-13.30
Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19, II piętro, sala nr 12
Prowadzenie: dr Magdalena Stawicka

 

Udział w superwizji jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O udziale w superwizji decyduje kolejność zgłoszeń. Realizacja superwizji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby chętne do udziału w superwizji proszone są o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który jest dostępny TUTAJ

WIĘCEJ INFORMACJI:

Alicja Napierała-Sellmoser | tel.: +48 533 120 170 | pn-pt godz. 9.00 – 15.00

alicja.napierala-sellmoser@dzieckowcentrum.org

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W SUPERWIZJI:

Osoby zainteresowane udziałem w superwizji, które nie brały udziału w tej formie wsparcia w roku 2017 r. proszone są o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych dostępnych TUTAJ i odesłanie skanem na adres: szkolenia@dzieckowcentrum.org LUB dostarczenie osobiście do biura Fundacji „Dziecko w Centrum” – Poznań, ul. Zeylanda 9/3 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!