Close

2018-04-04

Specjalistyczne wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego

Projekt pt. „Specjalistyczne wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego” skierowany jest do rodzin zastępczych oraz dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych wymagających wsparcia psychologicznego i/lub pedagogicznego.

W projekcie zaplanowano:

  • indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin zastępczych z powiatu poznańskiego,
  • specjalistyczną pracę terapeutyczną nad relacją rodzic/opiekun – dziecko,
  • przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Czas realizacji: marzec – grudzień 2018 r.

Finansowanie: Powiat Poznański – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu