Close

2018-05-14

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_ŻYWIENIOWE

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_ŻYWIENIO​WE​ z dnia 7 maja 2018 roku na dostawę 490​ ​sztuk bonów​ ​żywieniowych​ ​o łącznej wartości nabywczej/nominalnej 8.000,00 zł brutto, została wybrana firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości​.​

UZASADNIENIE
W odpowiedzi na powyższe zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta firmy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o., która spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i uzyskała 100 pkt na podstawie proponowanego kryterium wyboru oferty.