Close

2017-04-01

Poprawa dostępu do usług społecznych

Projekt pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt  skierowany jest do co najmniej 375 rodzin biologicznych i 60 rodzin zastępęczych (1677 os., w tym 963K i 714M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS, EFRR na lata 2014-2020 z terenu Gmin: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Luboń, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne oraz Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań mieszczących się na obszarze MOF Poznania oraz 73 os. prowadzących 60 rodzin zastępczych stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej.

Zakres projektu:
-utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie 37,5 etatów dla asystentów rodziny;
-utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie 6 etatów dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
-utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie 1 etatu dla psychologa oraz 1 etatu dla pedagoga,
-zaangażowanie 22 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych;
-przeprowadzenie 23 szkolenia (łącznie 109 h dydaktycznych) i 27 spotkań superwizji pracy dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego (73 os., w tym
37K i 36M);
-przeprowadzenie 29 167,5 godzin usług specjalistycznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS, EFRR na lata 2014-2020 (w tym poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacyjne, psychiatryczne),
-wzrost liczby rodziny wspierających na obszarze realizacji projektu (2 nowo powołane rodziny wspierające).

Projekt realizuje wszystkie typy projektów ujęte w dz. 7.2.3 WRPO2014+.

Partner wiodący projektu: Miasto Poznań

Fundacja „Dziecko w Centrum” jako partner projektu odpowiedzialna jest za organizację szkoleń i superwizji pracy rodziców zastępczych z miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń i superwizji pracy dla rodzin zastępczych na rok 2017 – ZOBACZ