Close

2017-03-01

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Fundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2017 roku rozpoczęła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

W Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać wsparcie informacyjne, psychologiczne oraz prawne. Działalność Ośrodka wspierają wolontariusze, którzy jako opiekunowie osoby pokrzywdzonej pomagają podczas postępowania w sądzie oraz po procesie w przezwyciężeniu skutków przestępstwa.

 1. Pomoc prawna
 2. Mediacje
 3. Pomoc psychologiczna lub psychoterapia
 4. Grupa wsparcia
 5. Pomoc psychiatryczna
 6. Pomoc materialna
 • Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, ortopedycznych
 • Pokrywanie kosztów związanych  z edukacją ogólnokształcącą i zawodową
 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny
 • Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
 • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem w/w spraw
 • Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia , środków czystości i higieny osobistej

 

WYKAZ MIEJSC, W KTÓRYCH ŚWIADCZONA JEST POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM:

1. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji „Dziecko w Centrum”

Adres: ul. Zeylanda 9/3 , 60-808 Poznań

Dyżury specjalistów pierwszego kontaktu:

– poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 20.00
– sobota, godz. 10.00 – 15.00

tel.: 786 160 100

e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www: www.pokrzywdzeni.poznan.pl | www.dzieckowcentrum.org

Dyżur telefoniczny (Infolinia dla OPOPP w Poznaniu, Gnieźnie i Trzciance):
– poniedziałek – piątek, godz.: 8.00 – 18.00
– sobota, godz.: 8.00 – 15.00

tel.: 786 160 100

2. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Adres: ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka

Dyżury specjalistów pierwszego kontaktu:

– poniedziałek, środa, piątek, godz. 10.00 – 17.00
– wtorek, czwartek, godz. 13.00 – 20.00
– sobota, godz. 10.00 – 14.00

tel.: 786 160 100

e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www: www.pokrzywdzeni.poznan.pl | www.dzieckowcentrum.org

3. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie

Adres: os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno

Dyżury specjalistów pierwszego kontaktu:

– poniedziałek, czwartek, godz.: 10.00 – 17.00
– wtorek, piątek, godz.: 9.00 – 16.00
– środa, godz. 13.00 – 20.00
– sobota, godz. 9.00 – 13.00

tel.: 786 160 100

e-mail: pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl
www: www.pokrzywdzeni.poznan.pl | www.dzieckowcentrum.org

 

Czas realizacji projektu: luty-grudzień 2017

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej