Close

2018-02-19

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Fundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2018 roku rozpoczęła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

W Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać nieodpłatne wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne oraz finansowe.

Działalność Ośrodka obejmuje m.in.:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
3) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
5) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
7) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
8) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
9) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
10) finansowanie kosztów wyjazdu:
a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc.

 

DANE KONTAKTOWE:

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji „Dziecko w Centrum”

Adres: ul. Zeylanda 9/3 , 60-808 Poznań

 

Dyżury osobiste osoby pierwszego kontaktu:

• poniedziałek – piątek, godz.: 08.00-20.00

• sobota, godz.: 08.00-18.00

 

Dyżury telefoniczne osoby pierwszego kontaktu

• poniedziałek – piątek, godz.: 08.00-18.00

• sobota, godz.: 08.00-18.00

Telefon.: 786 160 100 lub 786 16 01 00

 

Czas realizacji projektu: luty-grudzień 2018

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości