Close

2019-08-07

Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla młodzieży w wieku 14-17 lat

Z radością informujemy, iż ponownie we wrześniu br. Fundacja „Dziecko w Centrum” uruchamia cykl bezpłatnych warsztatów dla młodzieży w wieku 14-17 lat. Głównym celem spotkań jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego młodych ludzi.

Prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny ma niebagatelne znaczenie w każdym aspekcie życia, w szczególności w kontekście rozwoju dzieci i młodzieży. Na rozwój społeczny młodzieży wpływa wiele czynników, w tym poziom bezpieczeństwa emocjonalnego w relacjach z dorosłymi oraz możliwość interakcji z innymi rówieśnikami.

Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku 14-17 lat, która chciałaby zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej komunikacji interpersonalnej, asertywności, sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów oraz świadomości własnych praw w kontekście relacji z innymi osobami. Uczestnicy warsztatów nauczą się m.in. w jaki sposób radzić sobie z silnymi emocjami oraz zwiększą swobodę w kontaktach społecznych aby móc czerpać z nich więcej radości i satysfakcji. Niezwykle ważnym czynnikiem jest również proces grupowego wsparcia, jaki rodzi się pomiędzy uczestnikami grupy warsztatowej- poczucie wspólnoty i więzi, okazja do przyjrzenia się sobie przez pryzmat perspektywy innych oraz samo „bycie w grupie” mają niepodważalny wpływ na m.in. samoocenę, poczucie samotności i wyobcowania, czy też chociażby codzienne funkcjonowanie w otaczającym młodych ludzi, wcale nie łatwym i niepozbawionym wyzwań świecie.

PROGRAM WARSZTATÓW:

BLOK I: JA I RÓWIEŚNICY

 1. Dwie rzeczywistości: wirtualna i realna. Jak się w nich odnaleźć? Świat internetu i jego reguły, kształtowanie vs kreowanie tożsamości, role narzucone i obierane, izolacja, poczucie odrzucenia, inności przyczyną ucieczki do świata wirtualnego, społeczność internetowa lekiem na lęk społeczny, zagrożenia świata nierzeczywistego.
 2. Naciski- presja otoczenia, mediów, czasów, sukcesu, porównań, szkoły. Naciski płynące z otoczenia, myśli o sobie i swojej przyszłości wytwarzane pod ich wpływem, jaki chce być vs jakim chcą mnie widzieć inni, porównywanie siebie z innymi.
 3. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Omówienie destrukcyjnych sposobów odreagowywania napięć.
 4. Relacje najbliższe- przyjaźnie, związki. Czym jest przyjaźń i związek, jak je pielęgnować, jakie potrzeby zaspokajają, odrzucenia i zranienia, elementarna psychoedukacja seksualna.

BLOK II: JA I RODZINA

 1. Modele rodziny- co to znaczy być rodziną i jakie funkcje ona pełni? Czym jest rodzina, jakie funkcje powinna pełnić, jak rodzina definiuje nas i kształtuje, współczesne modele rodziny (rozwody i rozstania rodziców, rodziny patchworkowe).
 2. Moja rodzina. Obraz własnej rodziny, system rodzinny i role jakie są przypisane każdemu członkowi, konflikty rodzinne.
 3. System rodzinny. Prawa dziecka, komunikacja w rodzinie, rozwiązywanie konfliktów, różne perspektywy członków rodziny, wyrażanie własnych potrzeb.

BLOK III: JA

 1. Kim jestem- moja osobowość. Refleksja nad własną osobowością, kim ja jestem dla siebie samego.
 2. JA realne- idealne- oczekiwane.
 3. Moje emocje. Praca z emocjami, uświadamianie i oswajanie się z nimi, panowanie i kontrola, umiejętność przyglądania się swoim emocjom i interpretowania ich.
 4. Asertywność i komunikacja- jak mówić o swoich potrzebach i usłyszeć potrzeby innych.

ZGŁOSZENIA:

📞 tel.: 888 08 05 08 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00)
lub ✉️ szkolenia@dzieckowcentrum.org (prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku dziecka, numeru kontaktowego). W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: „Rekrutacja – warsztaty dla młodzieży”

DODATKOWE INFORMACJE:

• Czas trwania cyklu warsztatów: 16 spotkań realizowanych w okresie wrzesień-grudzień 2019 r. (spotkania w czwartki); łącznie 32 godziny dydaktyczne
• Zajęcia w grupie wiekowej: 14-17 lat
• Liczba uczestników: 8-12 osób
• Miejsce: Fundacja „Dziecko w Centrum”, ul. Zeylanda 9/3, Poznań
• Rozpoczęcie warsztatów: 19.09.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć poprzedzone będzie konsultacją z rodzicami.


*Terminy i program mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb uczestników biorących udział w warsztatach.

Działanie realizowane w ramach projektu „Bezpieczny dom – szczęśliwa rodzina” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania

ORGANIZATOR:

Fundacja „Dziecko w Centrum”
ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań
e-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org
www.dzieckowcentrum.org
www.facebook.com/dzieckowcentrum