Close

Współpraca

Darowizna

Prosimy, wesprzyj działania naszej Fundacji! Dzięki temu włączysz się w aktywne działania na rzecz ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem.   Fundacja „Dziecko w Centrum” nr konta 48 1030 0019 0109 8530 0036 5046 fundacja@dzieckowcentrum.org www.dzieckowcentrum.org   Osoby fizyczne mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu, a osoby prawne 10%.

Read More

Wolontariat

Dobro, które dajemy innym – wraca do nas!  __________________________________________________________________ Jeśli ukończyłeś 16 lat jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć we wszelkich formach pomocy i inicjatywach zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci oraz jego skutkom jeśli chcesz  wspierać dzieci i rodziny wymagające szczególnej opieki i pomocy, pochodzące z grup wysokiego ryzyka, a także pochodzące ze środowisk […]

Read More