Close

O nas

Zespół

Kadra Fundacji to zespół specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, prawników) z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. Podejmujemy się działań profilaktycznych, diagnostycznych, interwencyjnych i terapeutycznych. Stale współpracujemy z kilkudziesięcioma regionalnymi i krajowymi jednostkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi, interwencyjnymi, naukowymi, socjoterapeutycznymi i rehabilitacyjnymi z sektora publicznego, pozarządowego oraz prywatnego. Wieloletnia współpraca w tym zakresie […]

Read More

Zarząd

Członkowie Zarządu: Marzena Affeldt – prezes Zarządu Małgorzata Zięcik – wiceprezes Zarządu Fundacja została w dniu 03.11.2008 r. wpisana do KRS pod nr 0000316833

Read More

Cele statutowe Fundacji

Celem Fundacji jest inicjowanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działań na rzecz budowania świata przyjaznego dzieciom, w którym wszystkie dzieci otrzymują najlepsze z możliwych warunki startu życiowego, w którym bezpieczeństwo i dobro dzieci są najważniejsze i gdzie mogą się rozwijać w zdrowiu, pokoju i poszanowaniu własnej godności.   Działalność Fundacji jest przede wszystkim ukierunkowana na:  wspieranie […]

Read More