Close

serveradmin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FDC/OPPP/2017-11-23/BONY TOWAROWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FDC/OPPP/2017-11-23/BONY TOWAROWE Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bonów towarowych. I. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu, adres rejestracji: Os. Zygmunta Starego 8/6, 60-684 […]

Read More

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FDC/OPPP/2017-11-23/BONY ŻYWIENIOWE

Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bonów żywieniowych. I. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu, adres rejestracji: Os. Zygmunta Starego 8/6, 60-684 Poznań, KRS: 0000316833, NIP: 972-119-20-69, REGON: 300982198, […]

Read More

Klucz do jutra

Celem głównym projektu pt. „Klucz do jutra” jest wzmocnienie systemu wsparcia pieczy zastępczej poprzez promocję idei wolontariatu w zakresie wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży. Do celów szczegółowych należą: – wspomaganie edukacji i rozwoju dziecka, – pomoc w tworzeniu dobrych relacji pomiędzy rodzicami/opiekunami a dziećmi, – promocja i rozwój idei wolontariatu wśród osób zainteresowanych wsparciem dzieci […]

Read More

W RODZINIE SIŁA

Celem projektu pt. „W RODZINIE SIŁA – specjalistyczne wsparcie wielkopolskich rodzin ukierunkowane na budowanie i wzmocnienie spójności rodziny oraz ochronę dzieci” jest wieloaspektowe wsparcie wielkopolskich rodzin w sytuacjach kryzysu, szczególnie spowodowanego przemocą w rodzinie oraz w sytuacjach rodzicielskich trudności opiekuńczo-wychowawczych poprzez udzielanie wieloaspektowego i specjalistycznego wsparcia ukierunkowanego na budowanie i wzmacnianie spójności rodziny oraz ochronę dziecka […]

Read More

Poprawa dostępu do usług społecznych

Projekt pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Projekt  skierowany jest do […]

Read More