Close

serveradmin

Akademia Rodzica – grupa wsparcia wzmacniająca kompetencje wychowawcze – zapraszamy!

Fundacja „Dziecko w Centrum” serdecznie zaprasza rodziców z Poznania do udziału w „Akademii Rodzica” – grupie wsparcia wzmacniającej kompetencje wychowawcze. Organizowane i moderowane przez specjalistów Fundacji spotkania grupy wsparcia dla rodziców będą zawierały elementy edukacyjne, prowadzone będą w formie warsztatowej. CELE I TREŚĆ SPOTKAŃ: – rozwijanie prawidłowych relacji dorosły – dziecko, nabycie umiejętności w zakresie […]

Read More

SUPERWIZJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH: kwiecień-październik 2019 r.

 SUPERWIZJE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z MIASTA POZNANIA: 1. Superwizja pracy rodzica zastępczego – dla zawodowych i niezawodowych/spokrewnionych rodzin zastępczychTerminy spotkań w roku 2019:– 30.05.2019 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00– 05.09.2019 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00– 3.10.2019 r. (czwartek), godz. 9.00 – 13.00Miejsce: Poznań, ul. Grunwaldzka 19, II piętro, sala nr 12Prowadzenie: dr Magdalena […]

Read More

Harmonogram spotkań edukacyjnych z cyklu „Uczę się, bo kocham” – wrzesień – listopad 2018 r.

Cykl „Uczę się, bo kocham” to spotkania edukacyjne prowadzone w formie warsztatowo-wykładowej, podczas których rodzice/opiekunowie/wychowawcy zdobywają wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka. Do udziału w spotkaniach zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, którzy chcieliby dowiedzieć się […]

Read More

WARSZTATY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA MŁODZIEŻY – ZACHĘCAMY DO ZAPISÓW!

We wrześniu br. Fundacja „Dziecko w Centrum” rozpoczyna cykl bezpłatnych warsztatów dla młodzieży w wieku 14-16 lat. Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego. KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTATACH: Prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny ma niebagatelne znaczenie w każdym aspekcie życia, w szczególności w kontekście rozwoju dzieci i […]

Read More

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_ŻYWIENIOWE

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_ŻYWIENIO​WE​ z dnia 7 maja 2018 roku na dostawę 490​ ​sztuk bonów​ ​żywieniowych​ ​o łącznej wartości nabywczej/nominalnej 8.000,00 zł brutto, została wybrana firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest […]

Read More

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_TOWAROWE

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr FDC/OPPP/2018-05-07/BNY_TOWAROWE z dnia 7 maja 2018 roku na dostawę 310 sztuk bonów towarowych o łącznej wartości nabywczej/nominalnej 8.000,00 zł brutto, została wybrana firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest […]

Read More

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_ŻYWIENIOWE

Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bonów żywieniowych. I. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu, adres rejestracji: Os. Zygmunta Starego 8/6, 60-684 Poznań, KRS: 0000316833, NIP: 972-119-20-69, […]

Read More

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FDC/OPPP/2018-05-07/BONY_TOWAROWE

Na podstawie art. 3 ust. 3 i odpowiednio stosowanego art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bonów towarowych. I. ZAMAWIAJĄCY: Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu, adres rejestracji: Os. Zygmunta Starego 8/6, 60-684 Poznań, KRS: 0000316833, NIP: 972-119-20-69, […]

Read More

Wyniki zapytania ofertowego nr FDC/ZIT/2/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej świadczenia usług superwizji grupowej dla zawodowych rodzin zastępczych z powiatu poznańskiego (grupa pierwsza) oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z powiatu poznańskiego (grupa druga) w łącznym wymiarze 45 godzin dydaktycznych w okresie od maja 2018 r. do października 2019 r. – WYNIKI – POBIERZ Niniejsza procedura prowadzona jest […]

Read More

Zapytanie ofertowe nr FDC/ZIT/2/2018 – superwizja dla rodzin zastępczych z powiatu poznańskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata […]

Read More