Close

admin

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Fundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2017 roku rozpoczęła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem W Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać wsparcie informacyjne, psychologiczne oraz prawne. Działalność Ośrodka wspierają wolontariusze, którzy jako […]

Read More

BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA

Głównym celem projektu pt. „BEZPIECZNY DOM – SZCZĘŚLIWA RODZINA” jest udzielanie wieloaspektowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci oraz ich rodzin i opiekunów (w szczególności matek dzieci), przeżywających różne trudności z powodu doznawania przemocy w rodzinie, w szczególności pochodzących ze środowisk z problemem alkoholowym. Podjęte działania nakierowane będą na ochronę dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem oraz przed […]

Read More

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny

Głównym celem projektu „Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny” jest udzielanie wieloaspektowego wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom, mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze, przeżywającym kryzys, zmagającym się z różnymi problemami życiowymi poprzez m.in.: • podnoszenie wiedzy o potrzebach dziecka i warunkach jego prawidłowego rozwoju oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych; • promowanie wzorów dobrego rodzicielstwa oraz podniesienia świadomości społecznej […]

Read More

Po Pierwsze RODZINA

Projekt pt.: „Po pierwsze RODZINA” na rok 2017 to kolejna edycja działań, które realizowane są od stycznia 2014 roku. Koncepcja projektu powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia zespołu Fundacji „Dziecko w Centrum”, zebrane podczas diagnostycznej, terapeutycznej oraz interwencyjnej pracy z dziećmi, a także z ich rodzinami i/lub opiekunami. Na podstawie tych doświadczeń, wyników ewaluacji dotychczasowych […]

Read More

Lokalny System Ochrony Dzieci

Głównym celem projektu pt. „Lokalny System Ochrony Dzieci” jest podsumowanie dotychczasowych działań podejmowanych w latach 2013-2016 przez zespół Fundacji „Dziecko w Centrum”, w kierunku stworzenia poznańskiego systemu kompleksowej ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem, z uwzględnieniem szczególnej roli interdyscyplinarnej współpracy wszystkich poznańskich służb i instytucji, działających  obszarze pomocy dzieciom i ich rodzinom. Projekt zawiera najbardziej […]

Read More

Asystent Dziecka

Głównym celem projektu pn. „Asystent Dziecka” jest wzmocnienie i zintensyfikowanie podejmowanych już przez Fundację działań związanych z udzielaniem wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom i/lub opiekunom, przeżywającym różnorodne trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, bezpośrednio w ich środowisku domowym, w ramach programu wolontariatu. Koncepcja projektu powstała w oparciu o kilkuletnie doświadczenia zespołu specjalistów Fundacji „Dziecko w Centrum”, […]

Read More