Close

2019-01-14

Asystent Dziecka

Głównym celem projektu pn. „Asystent Dziecka” jest wzmocnienie i zintensyfikowanie podejmowanych już przez Fundację działań związanych z udzielaniem wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom i/lub opiekunom, przeżywającym różnorodne trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, bezpośrednio w ich środowisku domowym, w ramach programu wolontariatu.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Koncepcja projektu powstała w oparciu o kilkuletnie doświadczenia zespołu specjalistów Fundacji „Dziecko w Centrum”, zebrane w trakcie realizacji działań związanych z wolontariatem w domach rodzin z małymi dziećmi. Fundacja w sposób ciągły współpracuje z grupą wolontariuszy, którzy w większości są studentami lub absolwentami kierunków psychologii i pedagogiki. Wolontariusze zapewniają opiekę dzieciom, kiedy ich rodzice korzystają z pomocy w siedzibie Fundacji oraz wchodzą w środowiska domowe wspierając dzieci i rodzinę poprzez edukację dziecka, wsparcie jego rozwoju, a także działania na rzecz wzmacniania więzi pomiędzy dzieckiem i jego opiekunami. Dzięki przebywaniu w środowisku domowym rodziny, wolontariusze często mogą być także osobami, które jako pierwsze rozpoznają niepokojące sygnały dotyczące występujących w rodzinie trudności. Zdarza się, że sami opiekunowie właśnie wolontariuszowi przekazują informacje o dotąd nie ujawnianym nigdzie problemie. Takie sytuacje mają miejsce zarówno w rodzinach, które do korzystania z pomocy są zobligowane przez różne instytucje pomocowe i boją się związanych z ujawnieniem konsekwencji, ale także w tych, które same zgłaszają się po pomoc, ale wyjawienie problemu wiąże się ze wstydem wynikającym z poczucia nieadekwatności problemu do statusu społecznego rodziny.

Działania projektowe adresowane są do dzieci w wieku do 12 lat oraz do ich rodziców i opiekunów, a także do opiekunów sprawujących pieczę zastępczą. Realizacja działań projektowych pozwoli na udzielanie skuteczniejszej pomocy dzieciom oraz ich rodzicom i/lub opiekunom, szczególnie tym, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym.

CZAS REALIZACJI:

styczeń – grudzień 2019

NABÓR OSÓB DO WSPÓŁPRACY:

W związki z realizowanym projektem Fundacja „Dziecko w Centrum” ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENT DZIECKA /współpraca w ramach nieodpłatnych praktyk/stażu/wolontariatu/

Obowiązki ASYSTENTA DZIECKA:
– współpraca przy spotkaniach terapeutycznych Rodzic-Dziecko;
– dyżury wolontariackie podczas spotkań rodziców w Fundacji (pomoc w opiece bezpośredniej nad dzieckiem; praca pedagogiczna z dzieckiem;);
– praca z dzieckiem w środowisku domowym bądź w siedzibie Fundacji;
– realizowanie regularnych spotkań w domu rodzinnym dziecka lub w siedzibie Fundacji,
– wsparcie dziecka oraz jego rodziców (biologicznych i zastępczych) i opiekunów,
– wsparcie spotkań dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z ich rodzinami biologicznymi, a także wsparcie spotkań dzieci z drugim rodzicem w sytuacji okoorozstaniowej/rozwodowej rodziców (organizowanie spotkań, monitorowanie, asysta itp.)

OCZEKIWANIA wobec kandydatów:

– ukończenie 3/4/5 roku studiów na kierunkach: psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie),
– zaangażowanie i wysokie walory moralne i etyczne oraz motywacja do pracy w środowisku rodzinnym dzieci,
– deklaracja współpracy na okres min. 3 miesięcy w okresie styczeń-grudzień 2019 r.;
– preferowane będą osoby deklarujące chęć podjęcia w przyszłości pracy na terenie Poznania w ramach instytucji i/lub organizacji działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny.

OFERUJEMY:

– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w zakresie pracy z dziećmi/młodzieżą/w pracy w środowisku rodzinnym dzieci w pieczy zastępczej,
– udział w szkoleniu z zakresu rozwoju umiejętności wychowawczych w ramach Akademii Wiedzy o Dziecku potwierdzony certyfikatem uczestnictwa,
– udział w superwizji pracy merytorycznej pozwalającej na analizowanie procesu pomocy prowadzonego przez wolontariusza i wspieranie go w trudnościach,
– elastyczne godziny pracy,
– referencje na zakończenie współpracy.

ZGŁOSZENIA:

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: wolontariat@dzieckowcentrum.org z dopiskiem: „Asystent Dziecka – 2019”

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami, spełniającymi kryteria rekrutacji

WIĘCEJ INFORMACJI:

wolontariat@dzieckowcentrum.org | tel.: 888 08 05 08

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania