Close

2019-04-04

Akademia Rodzica – grupa wsparcia wzmacniająca kompetencje wychowawcze – zapraszamy!

Fundacja „Dziecko w Centrum” serdecznie zaprasza rodziców z Poznania do udziału w „Akademii Rodzica” – grupie wsparcia wzmacniającej kompetencje wychowawcze.

Organizowane i moderowane przez specjalistów Fundacji spotkania grupy wsparcia dla rodziców będą zawierały elementy edukacyjne, prowadzone będą w formie warsztatowej.

CELE I TREŚĆ SPOTKAŃ:

– rozwijanie prawidłowych relacji dorosły – dziecko, nabycie umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych,
– wzmocnienie świadomości własnych celów wychowania,
– uczenie umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań z poszanowaniem godności rodzica i dziecka.
– wspólne rozwiązywanie konfliktów, sposoby uczenia dzieci samodyscypliny i brania odpowiedzialności za własne zachowanie,
– wzmocnienie umiejętności rozpoznawania uczuć, nazywania ich, wspierania dziecka w sytuacji emocjonalnie trudnej,
– wspieranie samodzielności dzieci,
– uwalnianie dziecka od funkcjonowania w utrwalonych rolach – stwarzanie warunków do nowych, dojrzałych zachowań,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez pochwałę opisową.

ODBIORCY:
Do udziału w grupie wsparcia zapraszamy rodziców oraz opiekunów dzieci potrzebujących pomocy w swoich zmaganiach z codziennymi trudnościami w procesie wychowawczym dziecka.

PROWADZENIE:
– Wiktoria Jaciubek – psycholog,
– Miłosz Bujakowski – psycholog.

WYMIAR CZASOWY:
12 spotkań w każdy czwartek od 18.04.2019 r. w godz. 17.00 – 19.15

MIEJSCE: Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29 w Poznaniu.

ZGŁOSZENIA:
szkolenia@dzieckowcentrum.org lub tel.: 533 120 170

Działanie realizowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.