Close

2018-04-27

Akademia Rodzica – grupa wsparcia wzmacniająca kompetencje wychowawcze – zapraszamy!

 

Fundacja „Dziecko w Centrum” serdecznie zaprasza rodziców z Poznania do udziału w „Akademii Rodzica” – grupie wsparcia wzmacniającej kompetencje wychowawcze.

Organizowane i moderowane przez specjalistów Fundacji spotkania grupy wsparcia dla rodziców będą zawierały elementy edukacyjne, prowadzone będą w formie warsztatowej.

 

CELE I TREŚĆ SPOTKAŃ:

– rozwijanie prawidłowych relacji dorosły – dziecko, nabycie umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych,
– wzmocnienie świadomości własnych celów wychowania,
– uczenie umiejętności stawiania jasnych granic i wymagań z poszanowaniem godności rodzica i dziecka.
– wspólne rozwiązywanie konfliktów, sposoby uczenia dzieci samodyscypliny i brania odpowiedzialności za własne zachowanie,
– wzmocnienie umiejętności rozpoznawania uczuć, nazywania ich, wspierania dziecka w sytuacji emocjonalnie trudnej,
– wspieranie samodzielności dzieci,
– uwalnianie dziecka od funkcjonowania w utrwalonych rolach – stwarzanie warunków do nowych, dojrzałych zachowań,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez pochwałę opisową.

ODBIORCY:
Do udziału w grupie wsparcia zapraszamy rodziców oraz opiekunów dzieci potrzebujących pomocy w swoich zmaganiach z codziennymi trudnościami w procesie wychowawczym dziecka.

PROWADZENIE:
– Anna Krzywicka-Filuś – psycholog,
– Agnieszka Wojciechowska – psycholog.

WYMIAR CZASOWY:
Spotkania grupy wsparcia realizowane będą w okresie maj-grudzień 2018 r. Czas trwania jednego spotkania: 1,5-3 godziny

MIEJSCE: Fundacja „Dziecko w Centrum”, ul. Zeylanda 9/3, Poznań
LICZBA UCZESTNIKÓW: 6-10 osób

HARMONOGRAM SPOTKAŃ (aktualizacja z dn. 27.04.2018 r.):
1) 22 maja 2018 r. (wtorek), godz. 16.30 – 19.30
2) 5 czerwca 2018 r. (wtorek), godz. 16.30 – 18.00
3) 9 czerwca 2018 r. (sobota), godz. 15.00 – 18.00
4) 8 września 2018 r. (sobota), godz. 15.00 – 18.00

Kolejne terminy spotkań w m-cach październik – grudzień ustalone zostaną we wrześniu 2018 r.

ZGŁOSZENIA:
szkolenia@dzieckowcentrum.org lub tel.: 533 120 170

WIĘCEJ INFORMACJI:
Alicja Napierała-Sellmoser | alicja.napierala-sellmoser@dzieckowcentrum.org

Działanie realizowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.