Close

Short Excerpt

Celem Fundacji „Dziecko w Centrum” jest inicjowanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działań na rzecz budowania świata przyjaznego dzieciom, w którym wszystkie dzieci otrzymują najlepsze z możliwych warunki startu życiowego, w którym ich bezpieczeństwo i dobro są najważniejsze i gdzie mogą się rozwijać w zdrowiu, pokoju i poszanowaniu własnej godności.

Aktualności

Oferta

Asystent Dziecka

Głównym celem projektu pn. „Asystent Dziecka” jest wzmocnienie i zintensyfikowanie podejmowanych już przez Fundację działań związanych z udzi…
Czytaj więcej

Klucz do jutra

Celem głównym projektu pt. „Klucz do jutra” jest wzmocnienie systemu wsparcia pieczy zastępczej poprzez promocję idei wolontariatu w zakresie ws…
Czytaj więcej

Po Pierwsze RODZINA

Projekt pt.: „Po pierwsze RODZINA” na rok 2018 to kolejna edycja działań, które realizowane są od stycznia 2014 roku. Koncepcja projektu powstała w opa…
Czytaj więcej

Działaj z nami

Darowizna

Prosimy, wesprzyj działania naszej Fundacji! Dzięki temu włączysz się w aktywne działania na rzecz ochrony małych dzieci przed krzywdzeniem.   Fundacja „Dziecko w Centrum” nr konta 48 …
Read More

Wolontariat

Dobro, które dajemy innym – wraca do nas! Jeśli ukończyłeś 16 lat… Jeśli bliskie Ci jest dobro i bezpieczeństwo dzieci… Jeśli chcesz pomagać innym… Jeśli chcesz chronić prawa i inte…
Read More

Kontakt

FUNDACJA „DZIECKO W CENTRUM”

ul. Zeylanda 9/3 | 60-808 Poznań
www.dzieckowcentrum.org | fundacja@dzieckowcentrum.org
www.facebook.com/dzieckowcentrum
KRS: 0000316833 | NIP: 972-119-20-69
NR KONTA: 48 1030 0019 0109 8530 0036 5046


Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Dyżur telefoniczny: pn.-pt. w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty w godz. 08.00-18.00
Dyżur osobisty: pn.-pt. w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 08.00-18.00
Tel.: 786 160 100 lub 786 16 01 00

INFOLINIA Fundacji „Dziecko w Centrum”
Konsultacje i porady dla rodziców i opiekunów dzieci oraz dla specjalistów pracujących z rodzinami

Dyżur telefoniczny: 

pn.-śr. w godz. 8.00-13.00
czw.-pt. w godz. 15.00-20.00

sobota w godz. 8.00-18.00
niedziela w godz. 8.00-18.00

Tel.: 888 08 05 08


Fundacja „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu (60-684), Os. Zygmunta Starego 8/6, jest administratorem danych osobowych przekazanych jej w ramach realizowanych zadań statutowych. Dane będą wykorzystywane tylko w celach, w których zostały zebrane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Fundację jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), d) bądź f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych 2016/679. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże czasami niezbędne w celu skorzystania z naszej pomocy bądź usług. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą w szczególności być uprawione instytucje państwowe/samorządowe oraz obsługujące administratora podmioty, tj, zewnętrzna księgowość.

Masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych – skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: iod@dzieckowcentrum.org.